Background

Πρόγραμμα «Βιώσιμες Πόλεις»: Μια σημαντική εξέλιξη για την Αθήνα

Για το πρόγραμμα του Ινστιτούτου για Βιώσιμες Πόλεις του Ιδρύματος Norman Foster (NFF) επελέγη η Αθήνα, με τον λόρδο Φόστερ να στέλνει ιδιόχειρο σημείωμα προς τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο λόρδος Φόστερ, «επέδειξε μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον για την πόλη της Αθήνας και τις προοδευτικές αστικές πολιτικές που εφαρμόζει. Έτσι, η Αθήνα είναι μια από τις τρεις πόλεις που επελέγησαν παγκοσμίως για να ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου για Βιώσιμες Πόλεις του Ιδρύματος Norman Foster (NFISC)».

Η αποστολή του NFF από την έναρξή του το 2017 είναι, όπως αναφέρεται, «να προωθήσει τη διεπιστημονική σκέψη και την έρευνα ώστε να βοηθηθούν οι νέες γενιές να προβλέπουν καλύτερα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος τους, όσον αφορά στη ζωή τους στις πόλεις. Οι πόλεις δημιουργούν το 80% του παγκόσμιου πλούτου και θέσεων εργασίας και ευθύνονται για το 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μέχρι το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά ένα τέταρτο και σχεδόν όλοι θα ζουν σε πόλεις».

«Ένας στους τρεις πιθανότατα θα είναι χωρίς κατάλληλη στέγη, σύγχρονες εγκαταστάσεις υγιεινής, καθαρό νερό ή ηλεκτρισμό. Για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή θα έπρεπε από τώρα έως τότε να χτίζουμε το ισοδύναμο μιας πόλης μεσαίου μεγέθους κάθε έξι εβδομάδες».

Τι είναι το πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα των πόλεων

Ως απάντηση στην αυξανόμενη σημασία της αστικοποίησης, το μονοετές πρόγραμμα που προσφέρεται από το Ινστιτούτο για Βιώσιμες Πόλεις του
Ιδρύματος Norman Foster (NFISC) έχει ως στόχο «να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο διδασκαλίας για το δομημένο περιβάλλον».

Συγκεκριμένα, το NFISC αποτελεί «μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία η οποία προσφέρει ένα έτος μεταπτυχιακών σπουδών στις πόλεις που επιλέγει. Το πρόγραμμα αφορά σε πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς και επαγγελματίες από τη διοίκηση της πόλης, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, συμβούλους και προγραμματιστές. Με μοναδικό τρόπο, εκπαιδεύει επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους στη βιωσιμότητα των πόλεων του μέλλοντος, συνδυάζοντας την πρακτική εμπειρία της εργασίας στην ίδια την πόλη με εργαλεία προσομοίωσης τεχνολογίας αιχμής για έναν σχεδιασμό βάσει πραγματικών δεδομένων».

«Το πρόγραμμα του NFISC επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το αστικό μας περιβάλλον μέσω μιας ολιστικής, διεπιστημονικής και βασισμένης σε δεδομένα προσέγγισης. Οι πόλεις σήμερα αποτελούνται από πολύ περίπλοκα και συνυφασμένα συστήματα υποδομών, πόρων, δικτύων κίνησης και κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής δραστηριότητας, φυσικών περιβαλλόντων και τοπολογίας. Οι πανταχού παρούσες ψηφιακές και έξυπνες τεχνολογίες μας έχουν ήδη δημιουργήσει πολλαπλά επίπεδα ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης που συνυπάρχουν στις πόλεις μας και παράγουν πρωτοφανείς ποσότητες δεδομένων. Για να μπορέσουν να κατανοήσουν αυτά τα βαθιά πολύπλοκα περιβάλλοντα και να παρέχουν εφαρμόσιμες λύσεις για το μέλλον, οι σχεδιαστές, οι αρχιτέκτονες, οι πόλεις και οι επιστήμονες πρέπει να συγχωνεύσουν τις γνώσεις τους και να δημιουργήσουν μια ολιστική αναπαράσταση των πόλεων μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Συγχωνεύοντας δεδομένα, αναλύσεις, ειδικές γνώσεις και νέα οράματα, το πρόγραμμα στοχεύει να εντοπίσει τις σημαντικότερες προκλήσεις και ευκαιρίες και να προσφέρει ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες λύσεις στις πόλεις».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα διευθύνει ο λόρδος Νόρμαν Φόστερ, συνήγορος των Ηνωμένων Εθνών για το Φόρουμ των γημάρχων και ο καθηγητής Kent Larson, διευθυντής του City Science Lab στο Media Lab του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT).

Το ιδιόχειρο σημείωμα στον δήμαρχο της Αθήνας

Σε ιδιόχειρο σημείωμα του προς τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο λόρδος Φόστερ έγραψε: «Χαίρομαι που ο δήμαρχος Αθηναίων συμφώνησε να συνεργαστεί μαζί μου στο μονοετές πρόγραμμα σπουδών του NFISC για τις πόλεις. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους επαγγελματίες και τους διευθυντές της πόλης την επόμενη χρονιά». 

Αθήνα Βιώσιμες Πόλεις Facebook Twitter
Φωτ.: Δήμος Αθηναίων

«Το πρόγραμμα διάρκειας 36 εβδομάδων αποτελείται από 3 θεματικές: Ορισμούς, Επίπεδα Πόλης και Μοντελοποίηση Πόλης. Οι ορισμοί επαναπροσδιορίζουν την πόλη στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της ηθικής και της διακυβέρνησης. Το City Layers παρέχει μια ολιστική κατανόηση των πολύπλοκων συνυφασμένων συστημάτων της πόλης. Και το City Modeling επιτρέπει τη μοντελοποίηση, τη δοκιμή και την αξιολόγηση οραμάτων και ιδεών για μελλοντική ανάπτυξη μέσω ανάλυσης και προσομοίωσης. Το αποτέλεσμα καθενός από αυτά τα τμήματα στοχεύει να ενημερώσει το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης για τις πιλοτικές πόλεις», σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι 90 προκλήσεις και οι ευκαιρίες που εντοπίστηκαν για τις 3 πόλεις θα εξερευνήσουν εξαντλητικά τα κύρια προβλήματα καθώς και τις πιθανές καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην καθοδήγηση των κορυφαίων εμπειρογνωμόνων στον κόσμο. Στη συνέχεια, οι αναλύσεις και οι προσομοιώσεις, σε συνδυασμό με το “έξυπνο ταμπλό NFISC” θα αποτελέσουν μια βάση δοκιμής για ενδελεχή πειραματισμό με ιδέες έργων. Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα αποτελείται από καλά δοκιμασμένα, κριτικά αναλυμένα και διεξοδικά αναθεωρημένα σχέδια για εφαρμόσιμη βιώσιμη ανάπτυξη των πιλοτικών πόλεων».

Ο ρόλος της τεχνολογίας

«Για την υλοποίηση αυτού του καινοτόμου προγράμματος, αναπτύσσεται ένας διαδραστικός ψηφιακός πίνακας εργαλείων στον οποίο οι μαθητές, μέσω της δημιουργίας ψηφιακών δίδυμων πόλεων, μπορούν να οπτικοποιήσουν την τρέχουσα κατάσταση των πόλεων και να προσομοιώσουν τα πολεοδομικά έργα για να προβλέψουν τον αντίκτυπο των προτάσεών τους» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Αυτό το “έξυπνο ταμπλό” μπορούν να το επισκέπτονται όχι μόνο οι φοιτητές του μεταπτυχιακού διπλώματος ή οι επαγγελματίες αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, αλλά και το ευρύ κοινό κατόπιν ραντεβού, καθώς είναι ένα καινοτόμο μοντέλο σχεδιασμού που φέρνει τις προτάσεις πιο κοντά στον χρήστη με οπτικό και διαδραστικό τρόπο. Αυτό το εργαλείο είναι μοναδικό και επιτρέπει στους σχεδιαστές και τους χρήστες να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με τις πολεοδομικές προτάσεις του μέλλοντος. Το NFISC Intelligent Dashboard θα αναπτυχθεί ως πλαίσιο ανοιχτού κώδικα και με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (Al)».

Παράλληλα, το πρόγραμμα «θα αξιοποιήσει μια πλατφόρμα τεχνολογίας αιχμής που θα ενσωματώνει όλα τα σχετικά ανοιχτά δεδομένα για τις πιλοτικές πόλεις, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και μεθόδους ανάλυσης για να παρέχουν στους συμμετέχοντες μια έξυπνη, ολιστική και ενημερωμένη προβολή των λύσεων που προτείνουν για τις πόλεις τους».

ΠΗΓΗ

About the author call_made

Νίκος Γεωργακόπουλος

Ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και βρίσκεται στον χώρο απο το 1989 . Με μακρά εμπειρία σε σταθμούς των FM και αργότερα σε διάφορα web ραδιόφωνα. Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση ραδιοφωνικού παραγωγού. Απο το 2014 μέχρι σήμερα ιδιοκτήτης του ιντερνετικού ραδιοφωνικού σταθμού www.simpleradio.gr . Επίσης , αναλαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδων σε περιβάλλον WordPress και την δημιουργία ραδιοφωνικών και ηχητικών spots .

More posts

Be the first to leave a comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Νέα podcasts. Ανεβάστε τα podcast σας στην πλατφόρμα μας και δείτε τα να απογειώνονται !

0%

Συνδεθείτε για να απολαύσετε τα πλήρη πλεονεκτήματα

Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να συνεχίσετε.

LoginRegister

Απολαύστε το πλήρες πλεονέκτημα της premium πρόσβασης.

Go premiumLogin

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation